NederlandsJapans

goddeloos / god-de-loos ( bn )
1信心しんじんな; 宗教しゅうきょう [ongelovig; niet religieus]
2邪悪じゃあくな; 罪深つみぶか [zondig; verdorven]