rusten / rus-ten ( ww )
1やすむ; 休息きゅうそくする; 休養きゅうようする [rust houden; uitrusten; zich ontspannen]
2る; ねむ [(liggen te) slapen]
3永眠えいみんする [rust houden door de dood]
iemands laatste rustplaats
永眠の地
4せいする; ていする [in rust [stilstand] zijn]
5やすませる; かす [laten rusten]
Laten we die kwestie maar laten rusten.
その問題は休ませましょう。
deeg laten rusten
生地を寝かす
6まる; かかる [blijven rusten op]
Zijn blik bleef op haar rusten.
彼の視線は彼女に留まっていた。
Er rust een verdenking op hem.
彼に嫌疑がかかっている。