Nieuw Japans-Nederlands & Nieuw Nederlands-Japans woordenboekproject


Japans-Nederlands Woordenboek
Lemmata 74088
Betekenissen 54980
Voorbeeldzinnen 3691
Uitdrukkingen 5671
Spreekwoorden & gezegden 430

Nederlands-Japans Woordenboek
Lemmata 170677
Betekenissen 26173
Voorbeeldzinnen 214
Uitdrukkingen 794
Spreekwoorden & gezegden 44

Introductie

Vier eeuwen Nederlands-Japanse relaties hebben nog niet geleid tot een bruikbaar modern Japans-Nederlands woordenboek. Een dergelijk woordenboek zou waardevol zijn voor iedereen die een interesse heeft in Japan, van studenten Japans of onderzoekers tot reizigers en Japan-liefhebbers. Maar ook voor het bedrijfsleven, de toeristenindustrie en verschillende overheidsinstellingen zowel in Nederland en België als in Japan is zo'n woordenboek van groot belang.

Daarom zijn we een aantal jaren geleden met een gedreven team bestaande uit wetenschappers, vertalers, vergevorderde studenten, webontwikkelaars en databasespecialisten uit Nederland, België en Japan, gestart met een project dat als doel heeft een volwaardig modern Japans-Nederlands woordenboek van minstens 90.000 woorden samen te stellen.

In een later stadium hebben we het project nog verder uitgebreid met de samenstelling van een modern Nederlands-Japans woordenboek, zodat er nu binnen één web-applicatie in beide woordenboeken gewerkt en gezocht kan worden.

Het gehele project zal er op gericht zijn twee woordenboeken samen te stellen die tot in lengte van jaren gebruikt kunnen worden en een systeem op te zetten waarmee de woordenboeken continu aangevuld en verbeterd kunnen worden.

Bijdragen

De nieuwe Japans-Nederlandse en Nederlands-Japanse woordenboeken worden samengesteld door iedereen en voor iedereen. Eenieder met kennis van zowel het Japans als het Nederlands mag bijdragen, maar dient eerst de door de editors opgestelde richtlijnen voor registratie te volgen.

Na het aanmaken van een account en het schrijven van een korte motivatie zal een beheerder je gegevens verifiëren en je account activeren. Dan kan je aan de slag. Zoek eerst in het woordenboek of hetgeen jij zoekt al is opgenomen.  Als het woord al in het woordenboek staat, dan kun je de gegevens met jouw kennis misschien aanvullen. Staat het er niet in, dan kun je het als nieuw lemma gaan invoeren.

Nadat je de gegevens hebt verstuurd, zullen ze worden gecontroleerd en waar nodig worden aangevuld door een deskundig team van editors. Bij goedkeuring zijn zij degenen die een nieuwe lemma in de database kunnen plaatsen of een wijziging daarin kunnen doorvoeren.

1. Registreer

Meld je aan met je e-mail adres en schrijf een korte motivatie.

2. Wacht op activering

Wacht op activering van je account door een van de beheerders.

3. Login

Heb je een bevestiging ontvangen, log dan in met het geregistreerde account.

4. Zoeken

Zoek in het woordenboek of hetgeen je wil toevoegen al opgenomen is.

5. Draag bij

Voeg jouw kennis toe of doe een wijzigingsvoorstel.

6. Controle

Een editor controleert je bijdrage, past waar nodig aan en plaatst het in het woordenboek.

Sponsoring

Hoewel vele mensen geheel belangeloos meewerken aan de ontwikkeling en uitbreiding van het woordenboekproject, kan dit langlopende project niet zonder enige financiering. Zo is er geld nodig voor de hosting van de website, de verdere ontwikkeling van de zoekmachine, maar ook voor de uitbreiding van de woordenboeken met bijvoorbeeld beeld en geluid. Als u overtuigd bent van het nut van deze woordenboeken en financieel wilt bijdragen, kunt u contact met ons opnemen via het contact-formulier.

De JNNJ-woordenboekprojecten worden mede mogelijk gemaakt door

Private Sponsoren

Jeanette Chabot, Rie Kumagai, Kyōko Ōnishi

Staf

OscarVeltink

Oscar Veltink

Projectleider & Ontwikkelaar
Oscar studeerde Japanologie in Leiden, waar hij zich specialiseerde in Computer Ondersteund Taalonderwijs voor het Japans. Na twee jaar onderzoek te hebben gedaan op dit gebied aan achtereenvolgens de Tokyo Gakugei Universiteit en het Japanese Language Institute van de Japan Foundation, werkte hij als IT- manager & coördinator aan uiteenlopende projecten bij de Opleiding Talen en Culturen van Japan en sinds enige tijd als system librarian bij de Universiteitsbiliotheek in Leiden. Binnen het woordenboek-project heeft Oscar de algehele leiding en draagt hij daarnaast zorg voor de techniek.
Hetty Geerdink-Verkoren

Hetty Geerdink-Verkoren

Hoofdredactie & datamanagement
Hetty is beëdigd tolk-vertaler Engels en afgestudeerd Japanoloog. Daarnaast heeft zij verder onderzoek gedaan op het gebied van de Taalkunde, met name syntaxis en semantiek. Voor haar PhD-onderzoek combineerde zij haar studies, hetgeen resulteerde in het proefschrift “A Semiotactic Approach to Modern Japanese”. Daarna volgden meerdere taalkundige publicaties, o.a. Universal Semantic Syntax (als co-auteur met Egbert Fortuin). Binnen het woordenboekproject houdt Hetty zich bezig met de planning en structuur van het woordenboek, en de opzet en lay-out van de lemmata.
Gijs Berends

Gijs Berends

Communicatie & Werving
Gijs studeerde aan de universiteiten van Rotterdam en Cambridge (Queens’ College). Hij werkt bij de Europese Commissie en was daarvoor uitgezonden naar de EU Delegatie in Tokio als handelsattaché (2008-2012). Voorafgaand aan die positie volgde hij in 2007 het Executive Training Programme aan de universiteit van Waseda, waarna hij stages liep bij METI en het ministerie van landbouw (MAFF). Hij co-redigeerde het boek After the great East Japan earthquake: political and policy change in Post-Fukushima Japan, dat in 2012 verscheen. Binnen het project is Gijs verantwoordelijk voor de werving van nieuwe medewerkers en voor communicatie.

Met medewerking van

Jeroen Bode, Maria van den Broek, Elisabeth Helder, Makiko Yoshimi Hofstra, Liesbeth de Man
Momo Mikawa, Jan Moens, Akane Murakami, Allard Olof, Michiko Peters Sekino, Kyoko Stokreef-Osato,
Kiyomi Takuhara, Oscar Volder, Ingmar Waarheid, Laureen van der Woude

Mede-oprichtster en voormalig lid van het management team, Nobuko Karthaus-Tanaka

Met bijdragen van

Niels Erdkamp, Naoko Fujisawa, Jim Gubbels, Ingeborg Hansen, Julia Heling, Adriana Hidding, Ibuki Hiruta, Haru Kitamika, Jeremey Leijssen,
Ijsbrandt 't Mannetje, Aya Masuhara, Ami Okabe, Pim Omes, Felix Paulusma, Paco Sekreve, Anne Sey,
Asa Splinter, Niels van Steenpaal, Vincent Ulmer, Luc Werkhoven, Olivier Zhang

Contact

Voor vragen, opmerkingen, deelname of sponsoring


* Alle velden zijn verplicht.
Na ontvangst van je bericht, zullen we zo spoedig mogelijk reageren.