JapansNederlands

Disclaimer

Hoewel het JNNJ-projectteam zich tot doel stelt om zowel deze website als het achterliggende Lemmata Management Systeem Dictionist met grote zorgvuldigheid te onderhouden, is het mogelijk dat er informatie op deze site of in Dictionist terecht komt die incompleet of incorrect is.

De informatie op de website en in Dictionist wordt regelmatig nagekeken en gecorrigeerd. Het projectteam behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in die informatie per direct en zonder aankondiging vooraf. Alle informatie wordt op deze site en in Dictionist geplaatst zonder enige garantie wat betreft beschikbaarheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Hoewel het projectteam zijn uiterste best doet om misbruik van de website en Dictionist te voorkomen, is het projectteam niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers via deze site worden doorgegeven.

Er zijn links op deze website naar websites die buiten het domein van deze website liggen en niet in het bezit zijn van het JNNJ-projectteam. Deze links zijn slechts voor informatieve doeleinden. Wanneer men een link activeert, verlaat men het domein van het JNNJ-woordenboekproject. Hoewel het project-team zeer selectief is wat betreft het doorlinken naar andere websites, draagt het geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het functioneren van die sites, noch voor de kwaliteit van de producten en diensten die daar worden aangeboden.

Het projectteam wijst alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze site van de hand.