astmatisch / ast-ma-tisch ( bn )
1息切いきぎれした

Zie ook: kortademig