kortademigheid / kort-ade-mig-heid ( de (v) | znw | g.m.v. )
1いき) れ

Zie ook: ademtekort