kortademig / kort-ade-mig ( bn )
1息切いきぎれした

Zie ook: astmatisch