inademen / in-ade-men ( ww )
1

Zie ook antoniem: uitademen