immigrantenzoon / im-mi-gran-ten-zoon ( de (m) | znw | immigrantenzonen; immigrantenzoons )
1みんむす