habitat / ha-bi-tat ( de (m/v) | znw | habitats )
1生息せいそく

Zie ook: biotoop