zwieren / zwie-ren ( ww )
1うずく; れる [heen en weer bewegen]
2旋回せんかいする; 回転かいてんする; れるようにすす [zich draaiend, zwaaiend, (voort)bewegen]
3道楽どうらくをする [aan de zwier gaan]