waterplaats / wa-ter-plaats ( de (m/v) | znw | waterplaatsen )
1公衆こうしゅう便所べんじょ [openbaar toilet]
2しょう便所べんじょ [urinoir]
3みず; みず [drinkplaats (voor mensen of dieren)]
4みずきゅう基地きち [(scheepvaart) plaats waar zoet water aan boord kan worden genomen]