vakantiejaar / va-kan-tie-jaar ( het (o) | znw | vakantiejaren )
1きゅうねん; 安息年あんそくねん; サバティカルイヤー

Zie ook: sabbatsjaar