vader-zoonverhouding / va-der-zoon-ver-hou-ding ( de (v) | znw | vader-zoonverhoudingen )
1父息ちちむす関係かんけい

Zie ook: vader-zoonrelatie