vader-zoonrelatie / va-der-zoon-re-la-tie ( de (v) | znw | vader-zoonrelaties )
1父息ちちむす関係かんけい

Zie ook: vader-zoonverhouding