sabbatsjaar / sab-bats-jaar ( het (o) | znw | sabbatsjaren )
1きゅうねん; 安息年あんそくねん; サバティカルイヤー

Zie ook: vakantiejaar