sabbat / sab-bat ( de (m) | znw | sabbatten )
1安息あんそく (安息日あんそくにち)

Zie ook: rustdag

Zie ook: sjabbes

Zie ook: zondagsrust