rustdag / rust-dag ( de (m) | znw | rustdagen )
1きゅうじつ; 安息あんそく (安息日あんそくにち) ; 休養きゅうよう

Zie ook: sabbat