optimalisatie / op-ti-ma-li-sa-tie ( de (v) | znw | optimalisaties )
1最適さいてき; 適正てきせい