悪疾あくしつ akushitsu
1 een kwaadaardige ziekte (vroeger was dit de benaming voor de ziekte van Hansen, leprosie)