あく akui
1 kwaadaardigheid (t.o.v. iem.); slechte bedoelingen
悪意があってやったわけではないから悪く思わないでほしい。
Ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt want ik heb het gedaan zonder slechte bedoelingen.
悪意を抱く
iem. een kwaad hart toedragen
悪意に満ちた批判
een zeer hatelijk [haatdragend] commentaar; hatelijke kritiek
悪意のない冗談
een onschuldige grap (zonder slechte bedoelingen)
2 kwaaddenkendheid; wantrouwen
悪意に解釈する
verkeerd interpreteren; (expres) verkeerd begrijpen
発言を悪意に取る
de woorden van iemand verkeerd opvatten
3 kwade opzet; met voorbedachte rade
悪意占有
iets bezitten [in bezit nemen] terwijl je weet dat je er geen recht op hebt

Zie ook antoniem: 善意(ぜんい)