ユー・ターン(Uターン) yū・tān
1 (Eng.: U-turn) omkeer; u-bocht; ommekeer
2 het verschijnsel dat werknemers afkomstig van het platteland die in de grote steden waren gaan werken teruggaan naar hun geboorteplaats