つき tsukimi
1 (genieten van) het kijken naar de maan