JapansNederlands

どく tsundoku
1 meer boeken kopen dan je leest; boeken kopen en ongelezen laten
2 een stapel ongelezen boeken