JapansNederlands

どう shidō
1 onderwerp; studiegebied; vakgebied
2 het goede [rechtvaardige] pad; de menselijke manier [aanpak]