JapansNederlands

どう shidō
1 stadsweg; straat; gemeentelijke weg; weg binnen de bebouwde kom
2 straat in een handelswijk [zakenwijk]