西域せいいき seiiki
1 westelijke gebieden van China
2 gebieden van het Midden-Oosten aan de westelijke grenzen van China