JapansNederlands

さん布図ぷず sanpuzu
1 verspreidingskaart; verstrooiingsdiagram; besprenkelingsschema