JapansNederlands

さん(撒布) sanpu
1 verspreiding; verstrooiing; besprenkeling; besproeiing