JapansNederlands

さん sanpu
1 kraamvrouw; een vrouw die gaat bevallen [op het punt staat te bevallen; net bevallen is]