JapansNederlands

才幹さいかん saikan
1 vermogen; bekwaamheid; talent; geschiktheid