JapansNederlands

げん sagen
1 (van schip) bakboord; linkerzijde

Zie ook: 取り舵 (とりかじ)

Zie ook antoniem: 右舷 (うげん)

Zie ook antoniem: 面舵 (おもかじ)