享受きょうじゅ kyōju
1 het (iets) ontvangen
2 het genieten van; hebben; bezitten (b.v. gezondheid, vrijheid)