工房こうぼう kōbō
1 atelier; werkplaats (van een kunstenaar, ambachtsman, e.d.)