JapansNederlands

こうさい kōbasai
1 publieke aandelen [obligaties; effecten]