いっする(佚する) issuru
1 missen (van een kans, b.v.); kwijtraken; verloren (laten) gaan
2 over het hoofd zien; vergeten; weglaten
3 afwijken
4 ergens van genieten