一筆いっぴつ ippitsu
1 één schrijfpenseel
2 het schrijven van een kanji zonder opnieuw de schrijfpenseel in inkt te dopen
3 handschrift van één en dezelfde persoon
4 één brief [document]
5 het schrijven in een eenvoudige stijl
6 een afkadering (van landbouwgrond, woonerf, etc.)