いえ ienoko
1 kind geboren in een voorname [gegoede; oude] familie
2 (trouwe) huisbediende; dienaar; vazal
3 (einde van de Heian periode) lid van een clan die een meester-dienaarrelatie had met de feodale heer