JapansNederlands

もり hikikomori
1 mensen die zich uit de maatschappij terugtrekken [in sociaal isolement leven)