ごう
1 het platteland

Spreekwoord(en)/gezegde(s)
郷に入いっては郷に従え。
Men moet huilen met de wolven in het bos.(lett. als je naar het platteland gaat, volg dan de gewoontes daar)