JapansNederlands

下駄げた geta
1 geta (traditionele Japanse houten sandalen)
この問題については、部長に下駄を預けたいと思います。
Wat dit probleem betreft, dat laat ik liever over aan de chef.
下駄を預ける
(Iets) aan iemand toevertrouwen [overlaten]