こう gekō
1 het van de hoofdstad naar het platteland gaan; van een hooggelegen plaats naar een lagere plaats gaan
2 terugkeer na een bezoek aan een heiligdom [tempel]