悪相あくそう akusō
1 een kwaadaardig [boosaardig] uiterlijk
2 een slecht [kwaad] voorteken [voorgevoel]